Om Jakkolo

Snabbintroduktion till Jakkolo

Spelet består av en bräda och 30 runda brickor, allt i trä.
Längst fram är spelet indelat i fyra fack och här gäller det att få in så många brickor som möjligt
via hålen. Ju jämnare fördelning mellan facken desto högre poäng.

Varje spel består av tre omgångar enligt följande:
Omgång 1)
Kasta samtliga 30 brickor, en i taget, och sikta mot hålen. Låt brickorna glida längs
med brädan i lagom stor styrka. Brickorna får röra vid varandra. När du kastat alla
30 brickor är du klar med första omgången och staplar på hög de brickor som kommit
in i facken. De placeras längst bak i facken.

Omgång 2)
Plocka nu upp från brädan de brickor som ej kommit in i facken och kasta dem igen.
När omgången är klar, lägger du de brickor som kommit in i facken ovanpå dem
som redan finns där.

Omgång 3)
Upprepa på samma sätt som i omgång 2.
Nu räknas poängen enligt följande:
1 bricka i varje fack = 1 rad 20 poäng
2 brickor i varje fack = 2 rader 40 poäng
3 brickor i varje fack = 3 rader 60 poäng
4 brickor i varje fack = 4 rader 80 poäng
5 brickor i varje fack = 5 rader 100 poäng
6 brickor i varje fack = 6 rader 120 poäng
7 brickor i varje fack = 7 rader 140 poäng

Så här kan det se ut efter ett spel (se bilden):
4 brickor i fack “2” (2 prickar)
4 brickor i fack “3” (3 prickar)
5 brickor i fack “4” (4 prickar)
3 brickor i fack “1” (1 prick)
Då räknar man enligt följande:
3 hela rader ger 60 poäng
fack “2” + 1 bricka ger 2 “
fack “3” + 1 bricka ger 3 “
fack “4” + 2 brickor ger 2 x 4 poäng 8 “
Totalt antal poäng för detta spel blir 73 poäng

Det vanliga är att man har 10 spelrundor, och därefter adderas poängen för varje deltagare.
Den som har högst poäng har då vunnit. Högsta möjliga poäng under ett spel är 148. Om
många spelare deltar, kan man minska antalet spelrundor.

Obs!
Brickan anses vara inne i facket när den helt och hållet passerat hålets yttre kant.